Go to Top

Què fem

Desenvolupem tot tipus de projectes amb laca Urushi, des del disseny fins a l’execució.

Cadascuna de nosaltres treballa de manera independent, seguint els criteris de la pròpia creativitat.

Desenvolupem els treballs segons dues premisses: rigurosa execució tècnica i recerca.

Atenem encàrrecs de particulars i/o de professionals.

Col·laborem en projectes d’altres autories: decoració, joieria, mobiliari, restauració…

Ens interessa molt la divulgació de l’art de la laca, per la qual cosa oferim xerrades, conferències, jornades, etc., per explicar i donar a conèixer aquest art. Estem obertes a qualsevol proposta que ajudi al seu coneixement.

Oferim el nostre taller i el nostre saber a aquelles persones, professionals o no, que vulguin aprendre aquesta tècnica.

016-resl-