Go to Top

Per què ho fem

Voldríem que URUSHI Barcelona fos un referent, un fòrum de comunicació per a totes les persones que treballen i/o estan interessades en la laca Urushi i/o en l’art en general.
Voldríem compartir coneixements, propostes, projectes, etc.

Les propostes
Els nostres objectius estan sotmesos a la més alta exigència de qualitat tècnica i artística, tant en aquells treballs que observen les tècniques tradicionals i acadèmiques, com en els que aporten noves propostes i aplicacions inèdites, ja que ens sentim compromeses amb la recerca, la investigació i la innovació, buscant i exigint sempre l’excel·lència dels treballs.
Ens volem mantenir al dia en qüestió de tècnica i volem estar al corrent de les propostes que fan altres tallers i altres artistes, i per això ens interessa la intercomunicació.
Pensem que l’única manera d’apropar-se a la ciutadania, d’obrir-nos a l’opinió i d’estar presents en els circuits en què es mou l’art, és mitjançant la divulgació.
Voldríem poder transmetre i compartir els nostres coneixements i és per això que el nostre taller està obert a totes aquelles persones que es vulguin introduir al món de la laca Urushi o que vulguin compartir el seu saber.

Els motius
El motiu principal d’haver obert el taller és que ens agrada el que fem, en apassiona. Fruïm i ens divertim. Treballem i treiem el millor de nosaltres, de la nostra creativitat i del nostre bon fer.
Aquest lloc web vol donar a conèixer la tècnica de la laca Urushi i a nosaltres mateixes, però sobretot voldríem pal·liar tant com fos possible el fet insòlit que l’Administració hagi suprimit l’especialitat d’Urushi de l’Escola d’Arts i Oficis i que, a l’Escola Massana, actualment, s’ensenyi únicament la seva aplicació a la joieria.
Després de gairebé cent anys de presència i tradició a Catalunya d’aquesta especialitat genuïna del Japó, amb lacadors importants i reconeguts arreu, cal prendre consciència del fet que, sense un programa acadèmic, aquesta “saga” de lacadors es trencarà, ja que no hi podrà haver la continuïtat generacional que fins ara existia. Sense escola oficial que imparteixi l’ensenyament d’aquesta tècnica, és molt difícil que aquest art subsisteixi a la nostra terra.
Hem de ser nosaltres els últims lacadors catalans? Qui ho ha decidit i per què?

El compromís
És per això que volem oferir els nostres coneixements i fer tot el que estigui al nostre abast per divulgar aquest art extraordinari i difícil de la laca Urushi, i per ensenyar el que sabem a qui vulgui aprendre’n o conèixer-ho.